X1000 PLUS – PRM100 & X2000 HD 360 khớp

Các dự án MRO về hệ thống đồng phát là những công việc phức tạp nhất trong khu vực NDT vì hiệu suất của nhiệt thành điện là một yếu...

MX500 – Trường hợp ứng dụng sản phẩm

Trong ứng dụng RVI này, các kỹ sư thường sử dụng phạm vi video để hoàn thành việc kiểm tra bề mặt cơ bản của khoảng cách kết nối của...

X1000 PLUS + 360 khớp

Các tổ máy phát động cơ diesel cho các tòa nhà thường lớn hơn ô tô gấp 4 lần hoặc nhiều. Đối với việc kiểm tra xi-lanh động cơ này,...